S'informa que el dijous 1 de desembre de 2016, a les 15h, hi haurà un tall en el servei de la xarxa durant el qual els centres no tendran connectivitat a Internet. El tall es degut a tasques de manteniment del firewall que protegeix la Intranet d'Educació. Aquest tall és puntual i no s'espera que s'allargui més d'una hora.