Durant el dia d'avui, 16 de març de 2017 a partir de les 15:00 h, es duran a terme treballs de manteniment de la xarxa de la CAIB que dòna servei a Educació, la qual cosa pot provocar talls intermitents i/o una disminució en la velocitat de les connexions a l'exterior.