Sol·licitud de suport TIC per mal funcionament de maquinari, programari, xarxa i comunicacions als centres docents.

 

Amb la finalitat de millorar el servei de suport TIC davant incidències que afectin tant a maquinari com programari els centres hauran de seguir el següent procediment per sol·licitar assistència tècnica. Abans de trametre la petició es recomana revisar els diferents articles publicats a Coordinació TIC . En el cas de que l'avaria correspongui a maquinari en garantia s'haurà de fer servir el procediment corresponent publicat a Execució de garanties .

Només el coordinador TIC, o bé un membre de l'equip directiu en absència del coordinador, podrà comunicar les peticions de suport al Servei Tècnic.

Cada petició s'ha de comunicar individualment mitjançant el formulari següent:

En els casos que no sigui possible enviar el formulari, podeu enviar un correu el més detallat possible a cau.educacio@fundaciobit.org. Sempre s'adjuntarà còpia (camp CC: del correu) a suport@educacio.caib.es.

No oblidar posar número d'equips i usuaris afectats, les proves que s'han fet i els resultats obtinguts.

Quan no sigui possible enviar el formulari o un correu, o bé quan es tracti d'una incidència de caràcter urgent i greu que afecti a tot el centre (per exemple, un problema greu en el servidor) es podrà telefonar al 971 225780

Es retornaran les peticions que continguin més d'una incidència o que no incorporin tota la informació requerida.