Tal com ja es va anunciar a principi de curs, el present curs escolar 2011-2012 s'està duent a terme un desplegament del Pla Wi-Fi així com també dotacions d'ultraportàtils, carretons, aules digitals i servidors incloses al Pla de Modernització Educativa (més informació també a l'article Proposta tècnica Xarxipèlag 2.0).

La instal·lació de la xarxa sense fils (Wi-Fi) s'està duent a terme durant el primer trimestre del curs 2011/2012 en dues fases:
  1. Instal·lació de preses de xarxa del cablejat estructurat i dels punts d'accés Wi-Fi
  2. Instal·lació de commutador/s (switch CISCO Catalyst 3560) i posada en marxa dels punts d'accés

Tot i que està previst tenir-ho llest a tots els centres a finals del primer trimestre, us podeu trobar al vostre centre que us hagin instal·lat els punts d'accés però que no estiguin funcionant. Això és degut a que l'empresa instal·ladora ha d'acabar primer la primera fase a tots els centres abans de començar amb la segona fase (després de la qual sí ha de funcionar la xarxa Wi-Fi).

Quant a l'aula digital (Pissarra digital + projector + ordinador d'aula), és important que signeu el certificat d'instal·lació NOMÉS SI PODEU VALIDAR EL PROTOCOL DE COMPROVACIÓ D'INSTAL·LACIÓ D'AULA DIGITAL. En cas contrari no signeu el certificat d'instal·lació.

Un dels elements de l'aula digital és l'ordinador d'aula (ordinador d'ús habitual per part del professor). Convé que aquest ordinador vagi connectat per cable al commutador CISCO de la xarxa Wi-Fi, ja que d'aquesta manera es trobarà a la mateixa xarxa que els ultraportàtils i podreu gaudir de tota la funcionalitat que això comporta (com per exemple poder gestionar l'aula des de l'ordinador). És possible que us arribi al centre la dotació d'aula digital (distribució prevista també per al primer trimestre) però que encara no tengueu el commutador Wi-Fi. En aquest cas convé que o bé espereu l'arribada del commutador (recordau que serà a la segona fase de la instal·lació de la xarxa Wi-Fi) o bé que el connecteu per cable a la xarxa del centre 10.216.x.y (o per Wi-Fi en cas que disposeu d'una xarxa Wi-Fi pròpia). Pensau però que quan us arribi el nou commutador probablement us interessarà reconfigurar aquesta connexió.

Quant als servidors tenim constància que la seva distribució ja s'ha completat a tots els centres.

Pel que fa als portàtils i als carretons, està prevista la seva distribució a finals del primer trimestre.