Us informem que aquests dies hem tingut constància que personal comercial en nom de la companyia Telefónica estàn oferint als centres canvis en la gestió i en la tarifació de la línia telefònica  que suposadament reportarien avantatges econòmiques. El comercial no ho esmenta (probablement perquè tampoc ho sap) però aquests canvis impliquen un canvi en l'operador d'accés a Internet que deixaria al centre fora de la Intranet Educativa del Govern i sense accés a Internet. Us demanam, per tant, que NO faceu cas a aquestes ofertes.

En cas de qualsevol dubte podeu contactar amb el Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació.