Hem inclòs un nou bloc anomenat iEduca-Avisos, mitjançant el qual:
  • el coordinador pot veure la quota de disc assignada i la quantitat de quota utilitzada
  • el Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació pot proporcionar informacions i avisos d'interès per als usuaris de l'aula virtual

A més, hem habilitat els filtres Notació Tex, GeoGebra i DragMath. En podeu llegir més detalls a l'article sobre mòduls, blocs i filtres actius.