A partir de dia 9 de gener de 2017, totes les peticions de suport i les consultes al Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació s'hauran de fer des d'una adreça electrònica oficial d'educació (@educaib.eu), és a dir, l'adreça electrònica de contacte que s'especifiqui en el formulari corresponent haurà de ser una adreça electrònica oficial d'Educació. 

En el cas del formulari de Petició de Suport TIC al CAU, l'adreça de contacte pot ser l'adreça oficial del coordinador TIC, l'adreça oficial de qualsevol membre de l'equip directiu del centre o l'adreça oficial del centre.

En el cas del formulari de Consultes i Propostes al Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació l'adreça de contacte ha de ser forçosament l'adreça de correu oficial del centre.

També es requerirà l'adreça de correu oficial del centre, que òbviament haurà d'estar operativa, en les peticions de serveis web com el Moodle, el Web de centre, l'AbiesWeb, etc.

A partir de l'esmentada data, les incidències i peticions que entrin en el sistema i que no compleixin aquests requisits no seran ateses.