El centre ha de definir primer qui serà el responsable de l'administració del programa AbiesWeb. Aquesta persona, a qui li assignarem el rol 'Administrador', pot ser qualsevol docent, i podrà accedir a funcionalitats específiques com la configuració del programa, l'exportació de dades i l'assignació d'altres rols. En aquest sentit, també tindrà el rol 'Bibliotecari', amb la funcionalidad per gestionar la biblioteca escolar (consulta, altes, baixes, préstecs...).

L'administrador podrà assignar el perfil de bibliotecari a altres docents del centre.

 

L'accés al programa AbiesWeb és mitjançant les credencials (nom d'usuari i contrasenya) corporatives de la CAIB.


Com que els usuaris que utilitza l'AbiesWeb centralitzat són els usuaris corporatius i aquests es gestionen per mitjà de l'aplicació SEU, és necessari que el centre disposi d'aquesta aplicació (SEU) perquè pugui aprofitar les avantatges que proporciona l'AbiesWeb centralitzat.

Una vegada definida la persona que ha d'administrar l'AbiesWeb en el centre, un membre de l'equip directiu ha d'emplenar i enviar el següent formulari per sol·licitar l'accés al programa AbiesWeb. L'adreça de contacte ha de ser l'adreça electrònica oficial del centre (@educaib.eu).

NOTA IMPORTANT:
En el cas que el centre ja disposi d'un fons bibliogràfic, gestionat bé amb el programa Abies 2 o amb el programa AbiesWeb (instal·lació local), i vulgui migrar-lo a l'AbiesWeb centralitzat, s'ha d'incloure en el formulari següent el fitxer resultant de l'exportació de dades (que inclouen el catàleg, els usuaris i els prèstecs).
Les instruccions per a fer l'exportació de dades es troben en el document Com exportar les dades bibliogràfiques?.

La Conselleria efectuarà la importació d'aquestes dades al programa AbiesWeb centralitzat.