Problema amb les actualitzacions de Windows 7 Professional

Hem rebut incidències de diversos centre que comuniquen que la darrera actualització de Windows 7 Professional produeix un error important que impossibilita l'arrancada de bell nou de Windows.

Segons ens han informat aquesta errada afecta a ordenadors de diferents contractes.

Mestres esbrinam quin ha de ser el protocol d'actuació davant aquest problema, VOS RECOMANAM NO DUR A TERME CAP ACTUALITZACIÓ I TAMBÉ DESHABILITAR LES ACTUALITZACIONS AUTOMÀTIQUES D'AQUESTA VERSIÓ DE WINDOWS.