Sol·licitud d'actualització massiva del sistema operatiu Ubuntu

 

Des del Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació es posa a disposició dels centres públics de les Illes Balears la possibilitat d'actualitzar el sistema operatiu Ubuntu dels ultraportàtils del projecte Xarxipèlag 2.0 a la versió 16.04 de forma massiva per a tots els ordinadors.

Una segona possibilitat és l'actualització dels ultraportàtils amb el "mode Chromebook", és a dir, una instal·lació mínima de Xubuntu i inici automàtic del navegador Chromium a pantalla completa. Per a més informació, anau a l'article "Proposta d'ús dels ultraportàtils en "mode Chromebook"".

L'actualització es realitzarà gràcies al servidor de configuracions (puppet) de què disposen el centres educatius; aquest servidor es troba dins el servidor Xarxipèlag 2.0. Des d'aquest servidor s'enviarà la informació a través de la xarxa Xarxipèlag a les màquines a actualitzar.


Amb aquest sistema d'actualització massiva els ordinadors ja quedaran configurats amb tots els paràmetres del centre (el nom de cada màquina, la Wi-Fi i el client puppet) i no caldrà fer cap tasca posterior.

També queda instal·lat l'script que facilita la connexió a la xarxa Wi-Fi Escoles Connectades.

Per a realitzar aquesta sol·licitud cal descarregar-se i emplenar els fulls de càlcul següents:

Full de càlcul per a ultraportàtils

Una vegada emplenats s'ha de comunicar mitjançant un missatge de correu electrònic a l'adreça cau.educacio@fundaciobit.org adjuntant el full de càlcul corresponent. Sempre s'adjuntarà còpia (camp CC: del correu) a suport@educacio.caib.es.

Cada petició ha d'anar acompanyada de la següent informació:

Assumpte del missatge: [ACTMASSIVA]

Cos del missatge:

  • Nom del centre:
  • Codi del centre:
  • Nom del coordinador TIC, Director o Secretari:
  • Horari (setmanal) de contacte:
  • Telèfon de contacte:
  • E-mail de contacte:
  • Contracte de l'actualització massiva: CONTR ...
  • Tipus del sistema: Ubuntu 16.04 / Mode Chromebook

 

En el cas que la petició no es realitzi exactament com s'indica a l'article no es tindrà en compte.

 


És important assenyalar que el centre haurà de realitzar una petició per a cada un del contractes que vulgui actualitzar i una vegada realitzada la petició s'hauran d'actualitzar totes les màquines del contracte.


Per exemple, si volem actualitzar els ultraportàtils Netbook Samsumg N145 haurem de realitzar una petició d'actualització del contracte CONTR 2011 1367 i haurem d'actualitzar tots els ultraportàtils Netbook Samsumg N145 del centre.

Una vegada emplenat el formulari i full de càlcul, el Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació es posarà en contacte amb el coordinador per a realitzar les tasques de forma coordinada.

Tot seguit s'il·lustra el procediment per a ultraportàtils:

Procediment d'actualització massiva de la versió de l'Ubuntu als ultraportàtils