Procediment d'actualització massiva de la versió de l'Ubuntu als ultraportàtils

 

 1. Fa falta un swich buit per a dur a terme l'actualització (la Conselleria en pot deixar un als centres que no en puguin utilitzar cap dels seus)
 2. La feina d'actualitzacions s'ha de dur a terme a una aula qualsevol que estigui connectada per cablatge estructural amb el RACK principal del centre (el RACK on s'hi concentren els servidors). Es recomana escollir una aula propera al RACK principal.
 3. Cal assegurar-se que els ultraportàtils tenguin suficient bateria per a realitzar el procés (al manco la meitat de la bateria)
 4. Connectam el switch a una presa de xarxa de l'aula i al corrent elèctric  (si totes les preses de l'aula estan ocupades desconnectau temporalment un dispositiu)
 5. Connectam per cable els ultraportàtils que s'han d'actualitzar al switch (encara no s'han de posar en marxa)
 6. Prenem nota del número de la presa de xarxa de l'aula (a la figura D16) on s'ha connectat el switch i anam al RACK principal

  Ultraportatils
 7. En el panell de connexions del RACK hem de connectar un cable que vagi del switch principal cap a la presa que correspon a l'aula on hi ha els portàtils, si abans no ho estava, (a les figures D16) . Cal esmentar que el servidor Xarxipèlag 2.0 ha de tenir connectades totes les seves interfícies de xarxa al switch principal. Recordar que després (en acabar les tasques d'actualització) s'ha de deixar tot tal i com estava.
  NOTA: Recordar que tots els servidors han de tenir totes les seves interfícies de xarxa al switch principal.


  Cas si el servidor Xarxipèlag 2.0 està a la mateixa habitació que el RACK

  Nou_Ultraportatils2

  Cas si el servidorXarxipèlag 2.0 està en una habitació diferenta a la del RACK

  Nou_Diagrama3
 8. Iniciar els portàtils fent servir l'inici de xarxa en el moment en que us ho indiqui el tècnic del Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació. L'article següent explica com s'ha de procedir per iniciar des de la xarxa els ordinadors dels diferents contractes:
  Com arrencar en xarxa els ordinadors dels diferents contractes


  Un cop feta l'actualització, l'escriptori que queda per defecte és l'Ubuntu. Aquest escriptori és el més adequat per pantalla i maquinari dels ultraportàtils.
  Per aquesta raó es recomanar canviar l'escriptori dels ordenadors d'aula i posar també l'Ubuntu.