Els SAI subministrats amb els servidors només poden tenir connectats els respectius servidors i monitors. Baix cap circumstància es podrà connectar altre equipament . Si no se segueixen aquestes instruccions implicarà la pèrdua de garantia del material subministrat.