Amb la finalitat de millorar el servei de registre per a la resolució d'incidències o consultes, i la comunicació d'avaries, hem modificat els procediments actuals, on ara podreu trobar uns formularis específics per iniciar el procés de cada procediment en lloc de l'enviament de les dades a comunicar des del correu. Per aquest motiu recomanam consultar cada article abans d'enviar un correu electrònic.