Instal·lació d'un disc SSD de 256GB als PCs APD ALDA+PRO del contracte CONTR 2010 536 

Amb l'objectiu de millorar considerablement el rendiment i d'aquesta manera allargar la vida útil d'aquest equipament, al llarg del primer trimestre del curs 2019/2020 es procedirà a substituir els HD per discs SSD de 256GB a tots els PCs del contracte CONTR 2010 536 d'aquells centres que ho sol·licitin.

El nou disc SSD durà instal·lat exclusivament un Linux Ubuntu 16.04, amb la qual cosa aquests equips deixaran de tenir disponible el windows 7 professional distribuït inicialment amb el contracte CONTR 2010 536. Fem notar que Microsoft té anunciat per al 14 de gener de 2020 la finalització del suport per al sistema operatiu Windows 7, amb conseqüència deixarà de ser un sistema homologat als centres educatius al no poder disposar d'actualitzacions de programari ni de seguretat.

El tècnic extern responsable de la instal·lació del disc dur deixarà l'equip operatiu amb una distribució Linux Ubuntu 16.04 homologada pel Servei TIE, també realitzarà tasques bàsiques de configuració: tcp/ip, hostname, puppet, verificació funcionament amb PDI aula.

El dies anteriors a la intervenció, els usuaris o bé el TIC del centre hauran d'efectuar una còpia de seguretat de les dades que desitgin mantenir. La conservació i posterior restauració d'aquestes dades serà en tot moment responsabilitat del centre o dels usuaris a qui pertanyen.

Els centres interessats amb aquesta actualització de maquinari ho poden sol·licitar mitjançant el formulari de  Consultes i propostes al Servei TIE. Entre d'altres s'indicarà el número d'equips del CONTR 2010 536 a actualitzar, adjuntant número de sèrie i dins quina aula es troba cada un d'ells.

IMPORTANT: Si algun dels equips que voleu actualitzar tingués qualque avaria de maquinari és imprescindible que ens ho comuniqueu per procedir a la seva reparació, ja que  no es realitzarà cap actualització si l'equip no està operatiu.