Substitució switches obsolets.

Amb l'objectiu d'adaptar les xarxes locals dels centres educatius públics de les Illes Balears a les noves velocitats d'accés a Internet proveïdes per les connexions de fibra òptica, el Servei TIE inicia un procediment de substitució dels hubs i switches de velocitats 10/100Mbits existents per nous switches gigabit (100/1000Mbits).

Els centres interessats amb aquesta actualització de maquinari ho poden sol·licitar mitjançant el formulari de  Consultes i propostes al Servei TIE. Entre d'altres s'adjuntarà un inventari complet dels switches que té el centre, independentment de si aquests són obsolets o no. L'inventari contindrà la següent informació:

- Model i fabricant del switch.

- Número de boques lliures.

- Rack a on es troba ubicat.