La Direcció General d'Innovació i Desenvolupament Tecnològic (d'ara endavant DGIDT), depenent de la Vicepresidència Econòmica del Govern Balear, està enviant als centres educatius públics per correu postal uns models d'adhesió a les condicions econòmiques (tarifes) aconseguides en un concurs públic de telefonia fixa i telecomunicacions mòbils. És una informació de prou interès per als centres ja que és probable que amb l'adhesió es puguin veure millorades sensiblement les condicions econòmiques dels contractes de telefonia que actualment tenen. Adjuntam aquí el model d'adhesió i tot seguit transcrivim el que informa la DGIDT