Descarregau el full de càlcul corresponent a l'equipament que s'ha d'adquirir per tal de formalitzar el full de comanda de l'equipament. El format dels fulls de càlcul és ODS, el format que utilitza el paquet ofimàtic LibreOffice. S'ha d'utilitzar aquest software per generar les comandes. Amb Excel NO funcionarà

LibreOffice és un programari lliure, gratuït i multiplataforma.

 
 Lot  Descàrrega
 Lot 1. Chromebook bàsic ic_file_download_black_24dp_1x
 Lot 2. Chromebook avançat ic_file_download_black_24dp_1x
 Lot 3. Chromebook tàctil ic_file_download_black_24dp_1x

 Lot 4. Armari mòbil per càrrega, emmagatzematge i transport de dispositius portàtils

(Només amb subministrament de l'empresa ICONO)

ic_file_download_black_24dp_1x

 Lot 5. Ordinador de sobretaula

(Només amb subministrament de l'empresa Herbecon)


ic_file_download_black_24dp_1x
 Lot 8. Portàtil 15,6" ic_file_download_black_24dp_1x

 

Notes importants:

1. Els lots 6 (Ultraportàtil) i 7 (Ultraportàtil tàctil) no s'han adjudicat i es preveu licitar-los en un nou acord marc.

2. Les empreses adjudicatàries dels lots 1 i 2 han presentat la mateixa oferta en els dos lot 1 que en el lot 2, de manera que per fer comandes de CHROMEBOOKS NO TÀCTILS es pot emprar INDISTINTAMENT el full de càlcul del lot 1 o bé el del lot 2.

3. Per descarregar aquesta documentació s'ha d'emprar un ordinador connectat a la xarxa corporativa de la CAIB, per tant, s'ha de descarregar des del centre.

4. Els fulls de càlcul s'han d'obrir amb LibreOffice.