Aquest article conté l'accés a la descàrrega de la documentació de l'acord marc. En concret, del plec de prescripcions tècniques, del plec de clàusules administratives particulars i de les ofertes tècniques de les empreses adjudicatàries dels diferents lots.

 

Plecs de l'acord marc

 Document Descàrrega 
 Plec de prescripcions tècniques (PPT) ic_file_download_black_24dp_1x
 Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) ic_file_download_black_24dp_1x

 

Ofertes tècniques de les empreses adjudicatàries

 Lot 1. Chromebook bàsic Descàrrega 
 Solucions Informàtiques ICONO SL ic_file_download_black_24dp_1x
 TICNOVA Quality Team SL ic_file_download_black_24dp_1x

 

 Lot 2. Chromebook avançat Descàrrega 
 Solucions Informàtiques ICONO SL ic_file_download_black_24dp_1x
 TICNOVA Quality Team SL ic_file_download_black_24dp_1x

 

 Lot 3. Chromebook tàctil Descàrrega 
 TICNOVA Quality Team SL ic_file_download_black_24dp_1x
 Solucions Informàtiques ICONO SL ic_file_download_black_24dp_1x

 

 Lot 4. Armari mòbil Descàrrega 
 Soluciones Digitales Tecnológicas SL (SODITEC) ic_file_download_black_24dp_1x
 Solucions Informàtiques ICONO SL ic_file_download_black_24dp_1x

 

 Lot 5. Ordinador de sobretaula Descàrrega 
 Algoritmos, Procesos y Diseños SA (APD) ic_file_download_black_24dp_1x
 HERBECON Systems SL ic_file_download_black_24dp_1x

 

 Lot 8. Portàtil 15.6" Descàrrega 
 TEKNOSERVICE SL ic_file_download_black_24dp_1x
 SOLUTIA IT ic_file_download_black_24dp_1x