Imprimeix
Categoria: Acord Marc 2020/1
Vist: 1291
 
 Document  Descàrrega
 Model d'informe justificatiu sobre la necessitat d'adjudicar un contracte basat ic_file_download_black_24dp_1x
 Model de certificat acreditatiu de la disponibilitat dels fons ic_file_download_black_24dp_1x
 Model de resolució d'adjudicació del contracte basat ic_file_download_black_24dp_1x
 Model d'informe de recepció d'equipaments ic_file_download_black_24dp_1x
 NIF de les empreses adjudicatàries de l’Acord Marc ic_file_download_black_24dp_1x

 

Notes:

1. Per descarregar aquesta documentació s'ha d'emprar un ordinador connectat a la xarxa corporativa de la CAIB, per tant, s'ha de descarregar des del centre.

2. Els documents model estan en format LibreOffice