Tramitació del contracte basat

No puc descarregar documentació. Els enllaços no funcionen?

La descàrrega només és operativa des de la xarxa corporativa del Govern, és a dir, només es pot descarregar aquesta documentació des d'un ordinador connectat a les xarxes administrativa (10.216.*.*) o educativa (10.218.*.*/10.219.*.*) d'un centre educatiu públic de les Illes Balears. Cal també comprovar que la configuració de la resolució de noms de domini (servidors DNS) apunti als servidors DNS del Govern (10.215.5.1 i 10.215.5.2). 

La descàrrega de documentació no funcionarà des de fora del centre ni tampoc des de la xarxa Wi-Fi d'Escoles Connectades.

Puc enviar la documentació de més d'un contracte amb un únic formulari?

No, és necessari iniciar un tràmit diferent per a cada contracte basat que vulgui formalitzar.

Per a cada contracte el centre ha de preparar la següent documentació:

  • el full de comanda,
  • un informe justificatiu sobre la necessitat de formalitzar el contracte,
  • un certificat acreditatiu de la disponibilitat dels fons necessaris
  • i una resolució d'adjudicació del contracte.

 

Per demanar el vistiplau a la Conselleria ha d'adjuntar obligatòriament el full de comanda i, opcionalment, la memòria justificativa i el certificat de fons. Un cop obtengui el vistiplau ha d'enviar a l'empresa adjudicatària corresponent el full de comanda i la resolució d'adjudicació del contracte.

Què és el FULL DE COMANDA? Com el puc exportar a PDF i signar-lo?

El FULL DE COMANDA es genera automàticament a partir del fitxer de full de càlcul de comparació de pressuposts. Aquest fitxer inclou tres fulls: INSTRUCCIONS, PRESSUPOSTS i FULL DE COMANDA. Només es pot escriure en el full de PRESSUPOSTS on s’ha d’especificar la configuració de l’equipament que es vol adquirir i el nombre d’unitats. El full d’INSTRUCCIONS és només de lectura i el FULL DE COMANDA es genera automàticament a partir de la informació introduïda en el full PRESSUPOSTS.

Un cop emplenat el full PRESSUPOSTS, s’ha d’accedir al FULL DE COMANDA i exportar-lo a PDF amb l’opció <Fitxer>-<Exportar a PDF>.

exportarFC

Després, s’ha d’imprimir, signar i posar el segell del centre. Per acabar, s’ha d’adjuntar, digitalitzat (escanejat), al «Formulari d'inici de la tramitació d'un contracte basat en l'Acord Marc 2020/1»:

FC

 

Facturació i forma de pagament

L’empresa adjudicatària de la comanda, un cop lliurat l’equipament sol·licitat, presentarà la factura directament al centre?

No, l’empresa facturarà per mitjà de la plataforma de Factura electrònica (FACE). La factura arribarà al centre via ECOIB.