Els centres que iniciïn la tramitació d'un contracte basat en l'Acord Marc 2021/1 de "Subministrament d'ordinadors portàtils per a centres educatius no universitaris de les Illes Balears", han de sol·licitar el vistiplau previ de la Conselleria emplenant el formulari de més avall i en el qual s'ha d'adjuntar la documentació següent:

    1. EFULL DE COMANDA signat i segellat corresponent al lot dels equipaments que es volen adquirir.

    1. Una memòria justificativa sobre la necessitat d'adjudicar un contracte basat en aquest acord marc.

    2. Un certificat acreditatiu de la disponibilitat dels fons necessaris.

Per generar el FULL DE COMANDA s'ha de descarregar el full de càlcul corresponent que es pot trobar a l'article "Fulls de càlcul per comparar pressuposts i generar el full de comanda en un contracte basat en l'Acord Marc AM 2021/1" de la secció "Acord Marc 2021/1".

Podeu trobar els models dels documents 2 i 3 a l'article "Models de documents necessaris per formalitzar un contracte basat en l'Acord Marc AM 2021/1" de la secció "Acord Marc 2021/1".

MOLT IMPORTANT:
una vegada emplenat i enviat el formulari, el sistema us contestarà, per correu electrònic, informant que s'ha rebut aquesta tramitació d'inici i retornarà un número de TICKET (RT) que caldrà guardar, ja que aquesta referència se sol·licitarà en el tràmit de tancament de l'expedient:

"Recepció i pagament d'un contracte basat en l'Acord Marc 2021/1".