Aquest article conté l'accés a la descàrrega de la documentació de l'acord marc. En concret, del plec de prescripcions tècniques, del plec de clàusules administratives particulars i de les ofertes tècniques de les empreses adjudicatàries dels diferents lots.

 

Plecs de l'acord marc

 Document Descàrrega 
 Plec de prescripcions tècniques (PPT) ic_file_download_black_24dp_1x
 Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) ic_file_download_black_24dp_1x

 

Ofertes tècniques de les empreses adjudicatàries

 Lot 1. Portàtil bàsic (14'') Descàrrega 
 Solucions Informàtiques ICONO SL ic_file_download_black_24dp_1x

 

 Lot 2. Portàtil tàctil 2 en 1 (11,6'')

Descàrrega 
 Solucions Informàtiques ICONO SL ic_file_download_black_24dp_1x

 

 Lot 3. Portàtil de gama alta (15,6'') Descàrrega 
 Solucions Informàtiques ICONO SL ic_file_download_black_24dp_1x
 TEKNOSERVICE SL ic_file_download_black_24dp_1x