Per poder exercir la garantia de el material de l'Acord Marc 2021/1, heu d'anar a la secció d'Execució de garanties

http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/execucio-de-garanties

 i llavors anar a "ACORD MARC 2021/1".


L'url directe és:

http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/execucio-de-garanties/612-g-am-2021-1