Aula virtual per a centres


Introducció


El projecte d'aula virtual consisteix a oferir des de l'Administració una instal·lació de Moodle de manera que els centres us hagueu de preocupar del seu maneig però no de qüestions tècniques (instal·lació, actualització, rendiment, ...) i sense que us costi uns doblers per allotjament ni per suport tècnic.

Aquesta instal·lació gaudeix de gestió centralitzada d'usuaris, és a dir, els docents del centre podran iniciar sessió amb els seus respectius usuaris corporatius, els mateixos que ja fan servir per interactuar amb el WeibMail, el Portal del Personal o el Gestib. També els alumnes disposaran d'usuari i podran ser importats des del Gestib, com s'explica més endavant.

Per altra banda, els mòduls i filtres que es poden utilitzar venen determinats per una selecció preestablerta, i a aquesta s'afegiran només els que es considerin siguin d'utilitat per a tots els centres i no perjudiquin el rendiment de la instal·lació multiMoodle o la seva escalabilitat.


El Moodle és un programari que crea entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge. Està construït sota una òptica de construcció del coneixement basat en el diàleg entre els participants, el constructivisme social. Per això és tan fàcil crear-hi fòrums, però també accepta molts altres tipus d'activitats didàctiques: qüestionaris, lliçons, tasques, wikis, etc.

El Moodle gira en torn al concepte de curs, com a conjunt de:

  • recursos (informacions)
  • activitats
  • usuaris amb un rol determinat (professor/a, estudiant, coordinador AV)

i on, de manera semblant al que passa a l'aula, els estudiants troben informació i exercicis relacionats amb aquesta informació i els professors disposen d'eines per avaluar els coneixements dels alumnes. El Moodle es pot utilitzar (i s'utilitza) pel treball a l'aula, tot i que està pensat per anar més enllà, permetent el treball des de casa seguint la mateixa dinàmica que es dóna a una aula presencial.

Els cursos de Moodle tenen una data d'inici i una de finalització i, per tant, tenen un cicle molt lligat al curs escolar. En canviar de curs escolar, la decisió lògica és esborrar totes les dades generades pels usuaris durant l'any anterior: entregues d'exercicis, participacions als fòrums, converses al xat, ... per tornar a començar de nou, tot inscrivint professorat i alumnat nou a partir de la taula d'usuaris general del Moodle.


Requisits

 

  • Els docents han d'estar correctament adscrits al centre segons el sistema SEU (SEguretat Unificada) del Govern. Les tasques d'alta/baixa d'usuaris corporatius, adscripció d'usuari a centre educatiu i canvis de contrasenya s'ha descentralitzat, de manera que es puguin dur a terme des del propi centre educatiu. Com a mínim, una persona del vostre centre (generalment el/la secretari/ària) hauria de tenir accés al programari SEU, per d'aquesta manera, poder garantir que si fa falta revisar i actualitzar les assignacions usuari-centre, això es pugui fer de manera àgil.


Com sol·licitar l'aula virtual?


El primer que heu de definir és qui serà el responsable de l'aula virtual del vostre centre. Aquesta persona, a qui li assignarem el rol 'coordinador AV', pot ser el coordinador TIC del centre, o bé un altre docent, i podrà fer coses com crear categories de cursos, modificar l'aparença estètica de l'aula virtual o suprimir cursos.
Una vegada definida aquesta persona, que un membre de l'equip directiu empleni i enviï el següent

formulari per sol·licitar l'aula virtual , posant a l'assumpte Alta al projecte Aula Virtual.


Primeres passes


Després d'haver sol·licitat la incorporació del vostre centre a aquest projecte i d'haver rebut el correu electrònic indicant que teniu en marxa un espai d'aula virtual, us pot interessar


Documentació


A la xarxa podreu trobar diversos manuals i tutorials sobre la versió 2.x de moodle, però a continuació destacam alguns enllaços interessants: