Imprimeix
Categoria: Aula Virtual
Vist: 2054

El professor d'un curs pot fer una còpia de seguretat del curs. Aquesta però no inclourà dades d'usuari. No es troba habilitat que qualsevol pugui fer còpies de seguretat amb dades d'usuari per evitar un ús excessiu d'aquesta opció amb el conseqüent augment de l'espai de disc ocupat.

No obstant això, en ocasions pot ser necessari fer còpies de seguretat de cursos que sí incloguin les dades dels usuaris, especialment si el curs s'ha utilitzat amb propòsits d'avaluació (conté qualificacions) i abans de fer un reinici del curs (un reinici permet buidar un curs, tot suprimint les dades d'usuari i conservant les activitats i altres paràmetres).

Només el/la coordinador/a AV pot fer còpies de seguretat que incloguin dades d'usuari: