S'ha creat una aula virtual per a la realització de proves o petits cursos que es vulguin impartir als centres per conèixer les funcionalitats bàsiques de Moodle abans de començar a fer-lo servir a les vostres classes.

Aquesta aula virtual es reiniciarà cada 24 hores, i la podeu trobar a:
http://aulavirtual.caib.es/c0700demo

Tota la informació s'esborrarà passades 24 hores.

No es podran donar d'alta nous usuaris. Per iniciar sessió teniu disponibles aquests 4 usuaris amb el seu perfil corresponent:

Usuari contrasenya
coordinador Demo-123
professor Demo-123
alumne1 Demo-123
alumne2 Demo-123