S'ha detectat que a l'hora de restaurar un curs de Moodle es pot produir l'error següent:

“error/tmp_backup_directory_not_found”

A vegades es produeix quan un curs ja ha estat migrat d'una versió més antiga de Moodle 1.9. Encara que la còpia de seguretat sigui d'un curs d'una aula virtual amb Moodle 2.5, l'estructura de carpetes canvia quan es realitza la còpia de seguretat, la qual cosa fa que es mostri l'anterior error.

Per solucionar aquest problema i carregar el curs correctament a la plataforma, s'ha de seguir aquestes passes:

1- Descomprimeix l'arxiu de la còpia de seguretat.
Veureu una estructura de carpetes pareguda a:

error-tmp-2

2- Crea una carpeta “tmp” buida dins l'estructura principal.

error-tmp-3

3- Torna a crear el fitxer comprimit.
Si per exemple el fitxer resultant és backup_curs_moodle.zip, heu de canviar l'extensió zip per mbz.

Creau l'arxiu comprimit directament de les carpetes del curs.

Ara ja podreu restaurar sense problemes el fitxer backup_curs_moodle.mbz

Una vegada restaurat el curs és convenient comprovar que els arxius s'obrin correctament.