Per dur a terme correctament l'organització de l'aula virtual del centre, és important que els nous coordinadors d'aula virtual revisin els articles publicats a la secció Aula Virtual. Entre les tasques dels coordinadors de l'aula virtual que comencen aquest curs destacam les següents recomanacions:

Usuaris

  • Els nous alumnes formaran part de Moodle una vegada es generi el seu usuari 'z'.
  • Els nous docents formaran part automàticament de l'aula virtual del centre una vegada que la secretaria o personal responsable assigni els seus usuaris CAIB al centre mitjançant el programari SEU. Un nou coordinador d'aula virtual primer ha de passar per aquest primer pas, i després, mitjançant una petició, se li podrà assignar el rol de coordinador.
  • Per a inscriure els alumnes als cursos podeu utilitzar les cohorts. Podeu trobar les instruccions a "Procés de migració dels grups d'alumnes del GESTIB a grups de sistema de l'aula virtual".

Restauració de cursos

  • Els cursos que es poden restaurar són els de les versions anteriors a moodle 2.5. Per restaurar els cursos de les versions més antigues seguiu les instruccions de l'article “Còpia de seguretat d'un curs sense dades d'usuari" per realitzar les còpies de seguretat correctament abans de restaurar-les a la nova plataforma.
  • Si els cursos restaurats tenen tasques que inicialment no es veuen, podeu recuperar-les realitzant una petició.
  • Els cursos que no es restauren correctament mostren un missatge permanent similar a “S'està restaurant...”. Aquest cursos s'han d'esborrar perquè mai acabaran de carregar-se.

Cursos existents

  • Els cursos que ja existeixen els podeu inicialitzar de tal manera que s'esborrin les dades dels alumnes i quedi preparat pels nous estudiants utilitzant l'opció "Reinicia" del propi curs. S'ha de tenir en compte que s'ha de canviar les dates de començament de curs i de les activitats corresponents.
  • Es recomanable introduir el nom de cada unitat. En el cas de què no s'especifiqui, per defecte apareix “Tema 1, Tema 2, ...”
  • S'ha de recordar al professorat que ha de realitzar còpies de seguretat del seus cursos periòdicament, descarregar les còpies de la plataforma i esborrar-les posteriorment de l'aula virtual. D'aquesta manera no s'ocuparà l'espai assignat a cada aula virtual innecessàriament.