Dins del primer trimestre del curs 2018-2019, es distribuiran a una sèrie de centres educatius públics de les Illes Balears diferentes dotacions d'equipament informàtic. A continuació es defineixen els números de contracte de cada dotació, les característiques i la seva destinació.

 

— Aula digital: monitor interactiu CONTR 2018 1407

Aula digital, que consta d'un monitor interactiu de 65", i una caixa Android Box (per al sistema operatiu).
(Projecte cofinanciat amb Fons FEDER 2014-2020)

 

— Aula digital: projector interactiu CONTR 2018 1408

Aula digital, que consta d'un projector interactiu de 100", pissarra blanca, caixa de connexions i altaveus. L'ordinador d'escriptori correspon al CONTR 2018 4048.
(Projecte cofinanciat amb Fons FEDER 2014-2020)

 

— ordinador d'escriptori CONTR 2018 4048

Ordinador Tecknoservice amb sistema Linux Ubuntu 16.04 de 64 bits.
(Projecte cofinanciat amb Fons FEDER 2014-2020)

 

— ordinador d'escriptori CONTR 2018 4187

Ordinador APD amb sistema dual Windows 10 Professional / Linux Ubuntu 16.04 de 64 bits

    • Destinats a gestió de centres (direcció, secretaria, biblioteca...).
    • Destinats a aules d’informàtica.
    • Destinats a renovació de dotacions (no pot substituir el PC dels contractes CONTR 2011 507, CONTR 2011 717 ni CONTR 2012 1603 ja que no és compatible amb la PDI model SB480).

  •  Informació complementària: Informació sobre la dotació d'ordinadors de sobretaula del CONTR 2018 4187