guillem

Ens ha deixat el nostre company i amic Guillem Sunyer. Una gran persona i exel·lent professional que treballava en el Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació des de l'any 2000. Durant més de vint anys ha estat l'administrador dels continguts del web educatiu a les Illes Balears (WEIB) i ha participat en molts d'altres projectes.

Descansa en pau, estimat Guillem! Te trobarem a faltar.