Procés de sincronització

Cada mitjanit s'executa un procés que sincronitza les dades d'un repositori central d'usuaris corporatius del Govern en relació a serveis com per exemple les instal·lacions d'aules virtuals (Moodle). És per això que al vostre Moodle ja hi ha usuaris.
L'ideal seria que quan un docent canvia de centre, aquest fos donat d'alta (amb l'aplicació SEU que gestiona el secretari o la secretària del centre) al centre nou, ja que d'aquesta manera automàticament es dóna de baixa del centre on havia estat treballant fins al moment. Però resulta que això els centres no sempre ho fan, o bé no ho fan amb tots els docents.

Llistat d'usuaris a Moodle

Per tant hauríeu de revisar la llista d'usuaris que actualment apareixen com a usuaris del vostre Moodle. Per veure aquesta llista:

  • Iniciau sessió a http://aulavirtual.caib.es/c[codi_centre]/   amb un usuari que tengui el rol de 'coordinador AV'
  • Anau a Cursos - Afegeix/edita cursos
  • Afegiu un curs de prova (que després podreu eliminar)
  • Quan l'hagueu creat, entrau al curs i anau a 'Participants'.   Us sortirà una llista amb els participants al curs, que en aquests moments serà només d'1.
  • Feu clic a la icona del llapis que hi ha al costat del text "Tots els participants: 1".  Anireu a una pàgina d'assignació de rols
  • Feu clic a 'Student'. Aquí és on podeu afegir alumnes al curs, i la pàgina que es mostra té, a la part de la dreta, una llista amb els usuaris que podeu triar. Aquests són els usuaris que actualment es troben al vostre Moodle

Us podeu trobar

  • usuaris que es corresponen a pares (ja és possible que els centres creeu usuaris corporatius per als pares/mares/tutors, http://80.28.7.251/wikigestib/index.php/Gesti%C3%B3_de_comptes_d'usuari_dels_pares_i_mares ) o a personal administratiu/serveis. No cal que faceu res. Podran iniciar sessió al Moodle, però com que no estaran inscrits a cap curs tampoc no hi podran interactuar
  • usuaris que es corresponen a docents que actualment treballen al centre. Quan cadascun d'ells iniciï sessió automàticament se'ls assignarà el rol 'Creador de cursos'
  • usuaris que es corresponen a docents que ja no treballen al centre (per canvi de centre, per jubilació, ...). Es tracta d'un cas delicat, ja que un docent que no és del vostre centre podria crear un curs. Només hauríeu de donar de baixa aquells que sapigueu que no estan fent ja feina (jubilats per exemple). Els demés no els doneu de baixa però sí contactau amb ells i demanau (insistiu-hi) en la necessitat que els donin d'alta al centre on estan (que cadascun d'ells ho demani per tant al seu centre...  podríeu dir per exemple que si no ho fan en el termini d'una setmana vosaltres els donareu de baixa). Pensau que els primers beneficiats de que la informació de relació docent-centre estigui actualitzada sou vosaltres, que posau en marxa una aplicació web, el Moodle, que agafa la llista d'usuaris precisament d'aquesta relació. Amb els usuaris que sabeu que els heu de donar de baixa del vostre centre, anau al secretari o a la secretària del vostre centre i demanau-li si pot fer l'operació, amb cadascun d'ells, de donar-lo de baixa, tal com s'explica als manuals que podeu veure a la secció "Primeres passes" de http://80.28.7.251/wikigestib/index.php/Seu
  • que no tots els docents actuals del vostre centre apareixen a la llista d'usuaris. Donau d'alta al vostre centre els docents que encara no hi estiguin (anem a fer el mateix que desitjam que haguessin fet els altres centres), tal com s'explica als manuals que podeu veure a la secció "Primeres passes" de http://80.28.7.251/wikigestib/index.php/Seu

Pel cas dels alumnes, es contempla un procés de migració de dades des del Gestib, que us permetrà tenir al Moodle els alumnes que vulgueu (no necessàriament tots de cop, sinó que podeu afegir un subconjunt del total de l'alumnat... seleccionant per classes per exemple).

Usuaris que també pertanyen a un altre centre

Hi ha ocasions que es pot matricular un alumne que a la vegada és professor a un altre centre educatiu, o un alumne que també cursa un altre ensenyament a un centre educatiu distint, o un alumne que ja té un usuari com a pare. Inclús hi ha centres que comparteixen professorat.

Només en aquests casos podeu realitzar una petició per demanar un usuari específic al vostre Moodle (concretau DNI, nom, llinatges i correu electrònic), ja que en aquests moments només pot haver un centre assignat a l'usuari al LDAP.