Imprimeix
Categoria: Aula Virtual
Vist: 4515

Procés de sincronització

Cada mitjanit s'executa un procés que sincronitza les dades d'un repositori central d'usuaris corporatius del Govern en relació a serveis com per exemple les instal·lacions d'aules virtuals (Moodle). És per això que al vostre Moodle ja hi ha usuaris.
L'ideal seria que quan un docent canvia de centre, aquest fos donat d'alta (amb l'aplicació SEU que gestiona el secretari o la secretària del centre) al centre nou, ja que d'aquesta manera automàticament es dóna de baixa del centre on havia estat treballant fins al moment. Però resulta que això els centres no sempre ho fan, o bé no ho fan amb tots els docents.

Llistat d'usuaris a Moodle

Per tant hauríeu de revisar la llista d'usuaris que actualment apareixen com a usuaris del vostre Moodle. Per veure aquesta llista:

Us podeu trobar

Pel cas dels alumnes, es contempla un procés de migració de dades des del Gestib, que us permetrà tenir al Moodle els alumnes que vulgueu (no necessàriament tots de cop, sinó que podeu afegir un subconjunt del total de l'alumnat... seleccionant per classes per exemple).

Usuaris que també pertanyen a un altre centre

Hi ha ocasions que es pot matricular un alumne que a la vegada és professor a un altre centre educatiu, o un alumne que també cursa un altre ensenyament a un centre educatiu distint, o un alumne que ja té un usuari com a pare. Inclús hi ha centres que comparteixen professorat.

Només en aquests casos podeu realitzar una petició per demanar un usuari específic al vostre Moodle (concretau DNI, nom, llinatges i correu electrònic), ja que en aquests moments només pot haver un centre assignat a l'usuari al LDAP.