Per eliminar un curs de l'aula virtual:

  • Iniciau sessió a l'aulavirtual, http://aulavirtual.caib.es/c[code_centre]/     amb l'usuari corresponent al docent que va crear el curs, o bé amb l'usuari que té el rol de coordinador de l'aula virtual.
  • Anau a Cursos - Afegeix/edita cursos. Apareixerà la llista de categories de cursos.

    eliminar_curs_1

  • Entrau a la categoria on es trobi el curs que voleu eliminar. Apareixerà la llista de cursos de la categoria.
  • Feu clic al botó de supressió corresponent al curs que vulgueu eliminar

    eliminar_curs_2

  • Confirmau l'acció