El servei d'Aula Virtual està basat en la versió Moodle 2.5 i incorpora algunes millores addicionals, com ara mòduls, filtres i temes extres.

Mòduls d'activitat

Els mòduls que hi ha actius en aquests moments són:

 • Els que vénen per defecte al nucli del Moodle:

  • Base de dades (database): L'alumnat pot entrar dades en un formulari dissenyat pel professorat.
  • Consulta (choice): És una activitat de preguntes senzilles, els alumnes han de triar la resposta d'una llista.
  • Eina externa (external tool):L'Eina externa serveix per interactuar amb recursos i activitats externs al Moodle, que compleixin la normativa LTI
  • Realimentació (feedback):El mòdul Realimentació permet al professorat crear enquestes per tal de recollir realimentacions. A diferència del mòdul Enquesta permet crear lliurement preguntes, més que no escollir-les d'una llista de preguntes precuinades, i a diferència del Qüestionari, permet preguntes no qualificables i respostes (opcionalment) anònimes.
  • Enquesta (survey): Permet l'ús d'enquestes prefixades.
  • Etiqueta (label): Permet posar etiquetes de text als cursos.
  • Fòrum (forum): Permet crear fòrums de discussió.
  • Glossari (glossary): Permet crear i mantenir llistats de definicions.
  • Lliçó (lesson): Permet la generació de contingut.
  • Qüestionari (quiz): Permet la creació de qüestionaris.
  • Recurs (resource): Permet afegir recursos.
  • SCORM (scorm): Sharable Content Object Reference Model. Permet integrar paquets de material que segueixen aquest format.
  • Taller (Workshop): El Taller és una activitat d'avaluació entre iguals amb moltes opcions. L'estudiant tramet el seu treball mitjançant una finestra de text i uns fitxers adjunts. L'estudiant rep dues puntuacions: la del seu propi treball i la de la seua feina com avaluador del treball d'altres estudiants..
  • Tasca (Assignments). Permet al professorat recollir treballs elaborats per l'alumnat en diferents formats.
  • Wiki (wiki): Permet la creació col·laborativa de documents.
  • Xat (chat): Fer converses en temps real.
 • Alguns mòduls no estàndards:
  • ExerMath (exermath): Permet integrar activitats ExerMath als cursos i recollir-ne les puntuacions.
  • GeoGebra (geogebra): Permet integrar activitats GeoGebra als cursos, recollir-ne les puntuacions i guardar el seu estat.
  • JClic (jclic):Permet integrar activitats JClic als cursos i recollir-ne les puntuacions.
  • Qüestionari Hot Potatoes (hotpot): Permet integrar activitats HotPotatoes a un curs.

Blocs

Els blocs que estan instal·lats actualment són bàsicament els que venen per defecte al nucli del Moodle, és a dir:
 • Activitat recent: Mostra en una llista breu els esdeveniments que hi ha hagut des de l'últim accés al curs, incloent els missatges nous i els usuaris nous.
 • Activitats: Permet la navegació entre els tipus d'activitats diferents disponibles a la pàgina principal.
 • Activitats socials: Només es pot afegir a cursos de tipus social. Afegeix un menú de recursos i activitats del curs.
 • Administració: Les característiques del bloc d'Administració permeten al professorat gestionar les matrícules d'estudiants i professorat, i els seus grups, veure les qualificacions del curs, crear les escales per a qualificar i altres opcions.
 • Administració del lloc: Conté l'accés a totes les opcions de configuració de l'espai Moodle.
 • Calendari: Mostra els esdeveniments següents:
  • Global. Esdeveniment visible per tots els cursos. Només el pot crear l'administrador/a.
  • Curs. Esdeveniment visible només pels membres del curs. El pot crear el professorat.
  • Grup. Esdeveniment visible només pels membres del grup. El pot crear el professorat.
  • Usuari/ària. Esdeveniment personal. El pot crear tant el professorat com l'alumnat i només és visible per l'usuari/ària que el dóna d'alta.
 • Canals RSS remots: Permet sindicar canals de notícies de llocs web externs i mostrar-los dins de Moodle. D'aquesta forma, com la informació d'aquests llocs web externs va canviant amb el temps, el contingut del bloc s'actualitza automàticament.
 • Cerca fòrums: Facilita la localització d'una paraula o frase en els fòrums de la pàgina principal. És recomanable afegir-ho en cas que la pàgina principal contingui un fòrum (per exemple el de notícies) per facilitar la localització de la informació.
 • Cerca global
 • Cursos: Mostra un menú amb accés als cursos donats d'alta al Moodle.
 • Descripció del curs/lloc: Mostra el contingut definit a la Descripció per a la pàgina inicial dels Paràmetres de la primera plana.
 • Dreceres d'administració: Permet als administradors desar als favorits les opcions d'administració consultades amb més freqüència per simplificar l'accés.
 • Enllaços de seccions: Crear un menú amb accés als temes i seccions del curs.
 • Entrada: Mostra un diàleg d'inici de sessió.
 • Entrada aleatòria al glossari: Mostra cada vegada que s'accedeix a la pàgina principal, una entrada diferent del glossari escollit.
 • Esdeveniments pròxims: Mostra els esdeveniments futurs en una llista resumida. El nombre de dies d'antelació es pot determinat mitjançant un dels paràmetres de configuració que hi ha a Administració del lloc > Aparença > Calendari.
 • Etiquetes: Mostra el núvol d'etiquetes del lloc amb mides diferents de forma que, com més gran sigui l'etiqueta, més elements tindrà associada.
 • Etiquetes de bitàcoles: Mostra la llista de bitàcoles on la mida de la font indica visualment l'ús que té cada bloc. D'aquesta forma, les bitàcoles més utilitzades apareixen en una mica de font més gran.
 • Flickr: Només pot ser afegit a una pàgina d'etiquetes. afegeix contingut de Flickr al Moodle.
 • HTML: Permet crear blocs amb qualsevol contingut HTML, com ara enllaços d'interès, imatges, vídeos…
 • Loan calculator: Facilita a l'alumnat el càlcul dels interessos.
 • Menú de bitàcola: Conté enllaços a funcionalitats relacionades amb les bitàcoles o blocs. En concret, facilita l'accés per afegir una entrada nova, veure les entrades, editar les preferències de la bitàcola, veure les entrades del lloc i afegir/eliminar etiquetes.
 • Menú principal: Permet als administradors del lloc afegir recursos i activitats per a la pagina principal del lloc.
 • Missatges: És un enllaç directe a la missatgeria interna de Moodle. Donat que es tracta d'un sistema força més precari que el correu electrònic és recomanable evitar-ho i motivar tant a l'alumnat com al professorat a utilitzar eines més col·laboratives com ara els fòrums.
 • Persones: Mostra la llista de participants dels curs. Només els administradors poden veure aquest bloc a la primera pàgina d'un lloc Moodle.
 • Resultats del qüestionari: Mostra les qualificacions més altes i/o més baixes d'un qüestionari del curs. Ha d'existir un qüestionari al curs.
 • Servidors en xarxa: Mostra la llista d'espais Moodle i/o Mahara que estan connectats a aquest entorn.
 • Tutelats: Proporciona al mentor/a un accés directe a la pàgina de perfil dels seus tutelats.
 • Usuaris en línia: Mostra la llista de persones que es troben en un moment donat connectats a l'espai Moodle.
 • Youtube: Només pot ser afegit a una pàgina d'etiquetes. afegeix contingut de Youtube al Moodle.
 • Últimes notícies: Mostra els darrers enviaments realitzats al Fòrum de notícies.

Blocs no estàndards:

 • ieduca_advices: bloc utilitzat pel Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació per proporcionar informacions i avisos d'interès per als usuaris de l'aula virtual. És un desenvolupament propi basat en el bloc advices del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
 • jmail: bloc utilitzat per simular una eina de correu intern.

Filtres

Els filtres que hi ha actius en aquests moments són:

 • Notació TeX (tex): Nucli. Reemplaça expressions en TeX delimitades per $$
Així, per exemple, l'expressió $$ \int{\frac{\sqrt{x - 1}}{2}}dx $$ introduïda en un recurs tipus pàgina web es visualitzarà de la següent manera:

tex
A més l'antic filtre DragMath ara es troba incorporat com un editor d'equacions gràfic que facilita l'edició d'expressions matemàtiques. Tecnològicament està construït com un applet de Java i té una funcionalitat semblant als editors d'equacions inclosos en els paquets ofimàtics tipus OpenOffice o Microsoft Office.

Per utilitzar dins l'aula virtual, el que s'ha de fer és:

1. Accedir a l'editor HTML de qualsevol recurs i/o activitat.

2. Situar el cursor en el lloc on es vol inserir l'expressió matemàtica i fer clic en el botó d'inserció d'equació:

dg1

3. S'obrirà l'applet DragMath en una nova finestra. Normalment apareixerà un avís de seguretat en el qual es demanarà autorització per executar l'applet. Un cop autoritzat es mostrarà l'applet:

dg2

4. Fent servir les plantilles i els menús s'escriu l'expressió matemàtica que es vol inserir:

thumb_dg3

5. En acabar s'ha de pitjar el botó Inserir que es mostra encerclat a la figura anterior. Un cop fet això, es tancarà la finestra de DragMath i s'inserirà dins l'editor HTML del Moodle l'expressió matemàtica (en format Latex!!!) que s'acaba d'escriure.

$$z= \sqrt{x^{2}+y^{2}} $$

6. Quan es visualitzi aquest recurs el filtre Tex convertirà l'expressió creada en una imatge i la fórmula es visualitzarà correctament:

dg4
 • Filtre GeoGebra: Permet inserir applets GeoGebra per mitjà d'enllaços als corresponents fitxers .ggb
Per inserir un applet Geogebra el que s'ha de fer és:

1. Accedir a l'editor HTML de qualsevol recurs i/o activitat

2. Escriure el text, seleccionar-lo i fer un enllaç al fitxer .ggb. Si es tracta d'un fitxer en línia accessible per un URL extern caldrà introduir-lo al camp URL. Si no és el cas, caldrà penjar el fitxer a l'espai del curs i fer servir el botó Navega... per indicar l'URL intern del recurs.

3. Es pot canviar l'amplada i l'alçada a cadascun dels recursos i activitats mitjançant el format següent del propi URL del fitxer: .../fitxer.ggb?w=XXX&h=XXX Els valors per defecte d'amplada i alçada (w i h) és 600

thumb_geogebra1

4. La figura següent mostra la visualització de l'activitat:

thumb_geogebra_riemann
 

 

Altres complements

Per facilitar la gestió dels cursos a l'aula virtual s'han incorporat els següents complements:

Format de curs

 • Collapsed Topic: Aquest format permet desplegar capa tema del curs per separat. És molt útil quan hi ha varis temes o setmanes a un mateix curs.

Informes

 • Course size: En aquest informe es mostrarà una llista amb tots els cursos i la seva mida.