Per assignar-li el rol de professor a un docent en un curs ja creat, podeu seguir aquestes passes:

  • Iniciau sessió a l'aula virtual amb l'usuari que té el rol de coordinador de l'aula virtual
  • Anau al curs en concret i després a - Administració del curs/Usuaris/Usuaris inscrits.

    assignar_rols_1

  • Feu clic al botó "Inscriure usuaris" i cercau el professor a inscriure.

    assignar_rols_2