El proper dimarts dia 14 d'octubre s'habilitarà l'autenticació segura a les aules virtuals. Per tant, la pàgina d'entrada de Moodle, on es demana l'usuari i contrasenya, xifrarà les dades mitjançant un certificat expedit per l'entintat pública estatal FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre).

Com que aquesta autoritat certificadora no es troba instal·lada per defecte en els navegadors, molt probablement, la primera vegada que es realitzi la connexió apareixerà un avís indicant que no es pot confiar en la connexió.  Per continuar i accedir a la pàgina, és necessari acceptar explícitament la connexió afegint una excepció de seguretat. Aquesta acció només s'haurà de dur a terme la primera vegada que es dugui a terme la connexió.

Per exemple, el missatge que sortirà al navegador Firefox és semblant a: