Per defecte, el paràmetre “Mida màxima de fitxer penjat” de l'aula virtual té com a valor 10MB. Això implica que com a màxim es podrà pujar arxius i restaurar cursos d'aquesta mida. Per aquest motiu a principi de curs s'estableix un període en el qual s'augmenta aquest valor per realitzar la càrrega de cursos, i posteriorment es restableix el valor inicial per raons de seguretat.

Ara els coordinadors AV no tenen restriccions per pujar cursos. Aquesta petició s'ha de fer si voleu que siguin els professors els que restaurin els seus propis cursos

Si durant el curs teniu la necessitat de restaurar qualque curs d'una mida superior podeu enviar una petició mitjançant el següent formulari: