Si es vol comprovar quin espai ocupa cada curs a la nostra aula virtual, es pot accedir al següent informe que mostrarà tots els cursos i la seva mida corresponent;

report_course

Aquest informe serà d'especial ajuda pel coordinador AV, de tal manera que podrà avisar als professors que tinguin cursos amb mides massa elevades.