introducció:

Actualment hi ha un problema amb els usuaris que un cop començat el curs compleixen la majoria d’edat. Per tal de que puguin entrar al GestIB, a aquests usuaris se’ls hi genera un nou codi que comença per la lletra «e». En conseqüència, durant aquest curs escolar, aquests usuaris gaudiran de dos codis (el nou codi començat per la lletra «e» i el que ja tenien, començat per «z»).

S’ha programat un plugin per modificar els usuaris «z» per usuaris «e» per tal de solucionar aquesta problemàtica.

 

Que fa el plugin:

Quan un usuari alumne es vol autenticar amb el seu usuari «z», si el sistema detecta que l’alumne té un usuari «e», moodle li demana a l’alumne que introduesqui el seu codi d’usuari «e», si aquest és correcte procedirà al canvi.

 

Pantalles:

 

1.- Login de l'usuari: L'usuari intenta entrar al moodle amb l'usuari "z" com ha fet fins sempre.

login

 

2.- Introduir nou codi "e":  El moodle detecta que l'usuari té un altre codi corresponent a un alumne major d'edat (un codi que comença amb la lletra "e"). Es mostrarà una nova pantalla per tal de que l'alumne confirmi el nou codi "e"

usuarie

 

3.- Missatge conversió ha anat bé: si el procés ha anat bé es mostrarà un messatge indicant que a partir d'aquest moment s'ha d'entrar amb el nou usuari "e".

messatge