ExerMath és una plataforma per crear i gestionar fulls d’exercicis de matemàtiques. Els fulls s'assignen a l'alumnat com a tasques i se'n fa un seguiment de la seva execució. El seguiment del treball que fa l'alumnat amb els full d'exercicis es realitza dins una aula virtual. En aquest sentit, ExerMath es pot integrar amb les aules virtuals més utilitzades: Moodle, Google Classroom i Microsoft Teams. Aquest article es centra en la integració amb Microsoft Teams.

Els usuaris que fan servir Moodle poden consultar l'article "Exercicis de matemàtiques amb la versió HTML5 d'ExerMath. Integració amb Moodle", on també s'hi poden trobar alguns exemples de fulls d'exercicis i una introducció bàsica a ExerMath. Els usuaris que usen Google Classroom poden accedir a l'article "Integració d'ExerMath amb Google Classroom" en el què s'explica el funcionament de la integració d'Exermath amb G-Classroom. En qualsevol cas, es recomana visitar el lloc web exermath.caib.es que inclou exemples i documentació exhaustiva sobre la creació de fulls d'exercicis ExerMath. A la biblioteca d'activitats ExerMath (exermath.caib.es/library/) també s'hi poden trobar molts fulls d'exercicis que es poden executar, visualitzar, descarregar i compartir.

Per integrar ExerMath amb Microsoft Teams és necessari afegir el domini sota el qual opera la plataforma a la llista de dominis autoritzats d'un servidor ExerMath. Per fer això, és necessari que l'administrador del servidor ExerMath dugui a terme unes tasques de configuració que consisteixen en habilitar els permisos necessaris en el servidor ExerMath per tal de permetre connexions al servidor des del domini sota el qual opera la plataforma de Microsoft Teams. Per tant, si qualque centre educatiu de les Illes Balears està interessat en provar ExerMath en el seu domini propi de Microsoft Teams ho pot sol·licitar obrint una consulta al Servei de Tecnologies i s'habilitarà l'accés al servidor exermath.caib.es des del domini del centre.

El procés d'integració d'ExerMath amb Microsoft Teams s'explica en detall en el següent vídeo tutorial: