GARANTIA EXHAURIDA - CONTR 2010 536

Equipament subministrat per APD (Algoritmos, Procesos y Diseños, S.A):

Garantia exhaurida - LOT Ordinadors ALDA+PRO-MAN0022

Monitors

Pissarra SMART

Projector Epson EB-410W

Altaveus

Instal·lació PDI + PC Aula

Durada de la garantia: 5 anys in situ. Finalitza el 27 de gener de 2016.

Malgrat que el contracte hagi finalitzat el seu període de garantia, posau-vos en contacte amb el Servei TIE si apareixen avaries de hardware en aquest equipament: Avaries - Petició suport TIC al CAU