Abans de donar avaria heu de tenir en compte que la garantia NOMÉS inclou defectes de maquinari i per tant si es passen incidències de programari, configuració o degudes al mal ús de l'equipament l'empresa adjudicatària podrà aplicar els corresponents càrrecs al centre docent. En cas de dubte ABANS de donar avaria ho podeu consultar amb el CAU d'Educació seguint el protocol que podeu trobar a:
Avaries - Petició suport TIC al CAU

Procediment avaries - CONTR 2016 2487

Equipament subministrat i instal·lat per UTE IECISA - Afiven Extremadura SL:

Pissarra digital tàctil Smart SB-M680

Projector de curta distància  Smart V30

Altaveus OEM Pro 40W

Instal·lació PDI + Projector + Altaveus

Durada de la garantia: 7 anys amb tècnic in situ.  Finalitza el 24 de gener de 2024

Si l'avaria correspon a la quota lliurada amb número d'expedient CONTR 2016 2487 s'haurà de complimentar el formulari següent

NOTA: L'adjudicatari ens ha sol·licitat que, si és possible, es posi la descripció de l'avaria en castellà amb l'objectiu d'evitar mals entesos així com facilitar la seva feina ja que el seu CAU es troba a Madrid:

 

En els casos que no sigui possible enviar el formulari, podeu enviar un correu amb les dades demanades al formulari, al CAU (Centre d'Atenció d'Usuaris) de IECISA mitjançant  l'adreça de correu:  cisi@iecisa.com
A més es remetrà una còpia del missatge (CC:) a les adreces:  suport@educacio.caib.es  i cau.educacio@fundaciobit.org