És habitual que per qüestions estètiques vulguem que no apareixi el nom del lloc a la part central del web.
Això no convé que ho facem eliminant el text del camp 'Nom del lloc' que hi ha a la 'Configuració global', ja que això també provocaria que no tenguéssim en absolut nom de lloc (és molt important mantenir un nom per al lloc, sobretot perquè els cercadors és el que indexen).

Si volem només que no apareixi el nom del lloc a la part central del web, és a dir, llevar el que a la imatge següent veieu encerclat...

portada

... el que hem de fer és localitzar l'ítem de menú per defecte del lloc...

item_menu_per_defecte


... accedir-hi i a 'Paràmetres (Sistema)' establir 'Mostra el títol de la pàgina' al valor 'No'

no_mostrar_nom_pagina


Per altra banda, convé que repasseu també la configuració de la plantilla, ja que és possible que la plantilla que tengueu assignada com a plantilla per defecte disposi també d'una opció per mostrar el títol.