Durant els dos primers mesos del curs s'ha de realitzar l'actualització del web del centre per qüestions de seguretat. Aquest procés ho ha de dur a terme el coordinador TIC o el resposable del lloc web.

El període d'actualització romandra disponible des d'1 de setembre fins a 30 de novembre (ampliació del plaç inicial).

Cada centre té disponible una nova instal·lació bàsica de Joomla 3 a la direcció:

http://cxxxxxxxx.testeduwebs.caib.es

on xxxxxxxx és el codi del centre corresponent.

Els procès d'actualització es divideix en 3 passes principals:

1. Migració de les dades amb el component J2XML.

Amb aquest component es pot migrar les categories i els articles de l'anterior plataforma. Aquesta passa no és obligatòria, ja que podeu començar des d'una plataforma buida. Podeu seguir el següent manual.

Manual J2ML

Després de la migració de les dades, els articles publicats a l'anterior plataforma s'hauran de copiar manualment.

2. Creació de menús i mòduls del web. Configuració de la plantilla.

Heu de crear els menús i mòduls que necessiteu a la nova plataforma ja que aquestos no es migraran. S'ha de configurar les plantilles Beez o Purity de la nova plataforma.

Podeu fer servir el manual de joomla següent:

Introducció a Joomla 3

3. Redirecció de domini

Finalment, des del nostre servei es realitzarà la redirecció de l'anterior domini cap a la nova web. En el cas de què tingueu contractat un domini propi, haureu de modificar la seva configuració per a que apunti a la IP 85.119.198.18.

Una vegada acabat el període de migració, l'antiga web s'esborrarà i l'anterior servidor es donarà de baixa

Per poder obtenir l'usuari administador de la nova web i coordinar aquest procés amb el servei TIE heu de realitzar la següent petició: