Els mòduls de tipus Contingut més recent serveixen per a mostrar els articles més recentment creats o bé els que han sigut modificats més recentment, però no té en compte articles no categoritzats. Per tant si voleu que un determinat article pugui sortir en aquests tipus de mòduls ha de pertànyer a una categoria o subcategoria.