Obtenció del número de llicència per al programari Smart Notebook.


Si voleu instal•lar el programari Smart Notebook a qualsevol ordinador que no sigui un PC d'aula dels distribuïts amb el Projecte Escola 2.0 primer de tot haurem d'aconseguir el número de llicència (Product key) d'SMART que correspon a la vostre pissarra. Si no ho fem així la instal•lació caducarà als 30 dies de la seva instal•lació. El Product key s'obté a partir del número de sèrie de la pissarra digital.

 

Per a la seva obtenció anirem a la pàgina http://www.smarttech.com/es/Product+Registration. 

A la part inferior d'aquesta pàgina hem d'introduir el número de sèrie de la PDI a la casella "Número de serie/entrada de clave de producto".

El número de sèrie de la PDI es troba en una etiqueta aferrada al lateral de la part inferior dreta en el model SB-680 (CONTR.2010-536) i a la part posterior de la PDI en el model SB-480 (CONTR-2011-507, CONTR-2011-717, CONTR-2012-1603).

Un cop introduït el número de sèrie de la PDI a la casella "Número de serie/entrada de clave de producto" s'ha de pitjar "Validar" i tot seguit "Siguiente".

Apareixerà un formulari que omplirem amb les dades del centre i tornarem a pitjar  "Siguiente". Ens sortirà una pantalla informant que el producte s'ha registrat correctament i ens notificarà l'enviament del product key a l'adreça de correu electrònic que hem introduït al formulari.

Amb aquest número de llicència  (Product key) ja podrem activar la instal•lació del programa Notebook d'Smart instal•lat als nostres ordinadors.