Hem detectat un error greu provocat per una actualització de Microsoft Windows Update que impedeix que es pugui iniciar sessió a equips amb el sistema operatiu Windows 7 Professional.

L'error està relacionat amb l'actualització de seguretat MS15-115.

A l'article https://support.microsoft.com/es-es/kb/3097877 es donen més detalls del pegat així com de les possibles solucions. 

En el cas dels equips ubicats als nostres centres educatius, n'hi ha prou amb aplicar el mètode 2, vos ho resumim a continuació:

Mètode 2: Recuperar l'últim punt de restauració mitjançant Restaurar Sistema

Arrancau l'equip i seleccionau el sistema operatiu windows 7.

  1. - Accediu a les opcions de recuperació del sistema. Per a això, reinicieu l'equip i, a continuació, premeu repetidament la tecla F8 abans que aparegui el logotip de Windows.

    Si apareix el logotip de Windows, torneu a intentar-ho. Espereu fins que aparegui el símbol d'inici de sessió de Windows i, a continuació, apagueu i reiniciar l'equip.

  2. - Seleccioneu Reparar l'equip.
  3. - Seleccioneu l'idioma i, a continuació, iniciar sessió a l'ordinador.
  4. - Feu clic a Restaurar sistema.
  5. - Restaurar l'últim punt de restauració. Això desinstal·la l'actualització de seguretat 3.097.877.
  6. - Reinicieu l'equip en mode normal.

Si vos sorgeix qualque dubte o bé aquestes instruccions no funcionen podeu contactar amb el CAU d'Educació mitjançant el procediment publicat a Consultes i peticions de suport TIC

Servei TIE