Darrera actualització: 27-1-09

Resum:

» En aquest document s'explica el procés d'instal·lació en els llocs de treball Windows d'un conjunt de programari bàsic per als llocs de treball. Aquest programari bàsic conté entre d'altres el Mozilla Firefox, el Mozilla Thunderbird, l'Adobe Acrobat Reader, el Winzip i el Vncxarxi.

En el cas dels llocs de treball Windows XP, es proposa un desplegament completament centralitzat mitjançant les polítiques XP. Tota la feina d'instal·lació i configuració s'haurà de fer únicament en el servidor; no caldrà fer res en els llocs de treball!

En el cas dels Windows 95/98/ME no és possible un desplegament completament centralitzat. De totes maneres la solució proposada millora molt la de la versió anterior. En aquest cas només es requerirà que l'administrador del domini executi un script en cada lloc de treball Windows 95/98/ME de la xarxa.

Aplicat a:

» Llocs de treball Windows de les xarxes dels centres


 Document Actualització de programari desplegat als llocs de treball Windows XP

 Document Desplegament de programari bàsic en els llocs de treball Windows de les xarxes dels centres 

 instmsia.exe (Agent Microsoft's Installer (MSI) per Windows 95/98/ME) 

 

Nom OPENOFFICE
Descàrrega oo-2.4.1-win-distrib.zip 110 Mb 
Instal·lació WinXP SÍ, per polítiques
Instal·lació Win95/98/Me NO
Desinstal·lació versions anteriors NO s'inclou script

 

Nom ENTORN D'EXECUCIÓ DE JAVA (JRE)
Descàrrega jre-1.6.0.11-win-distrib.zip 12.96 Mb
Instal·lació WinXP SÍ, per polítiques
Instal·lació Win95/98/Me NO
Desinstal·lació versions anteriors NO s'inclou script
 Problemes amb el tancament de la sessió dels usuaris 18-5-09

 

Nom MOZILLA FIREFOX
Descàrrega firefox-3.0.4-win-distrib.zip 10.34 Mb
Instal·lació WinXP SÍ, per polítiques
Instal·lació Win95/98/Me NO
Desinstal·lació versions anteriors NO s'inclou script
Descàrrega Plugin flash-plugin-10.0.12.36-win-distrib.zip 1.92 Mb

 

Nom THUNDERBIRD
Descàrrega thunderbird-1.5.0.8-win-distrib.zip 7.90 Mb
Instal·lació WinXP SÍ, per polítiques
Instal·lació Win95/98/Me SÍ, s'inclou script
Desinstal·lació versions anteriors NO s'inclou script

 

Nom ACROBAT READER
Descàrrega acrobat-reader-7.0-win-distrib.zip 36.88 Mb
Instal·lació WinXP SÍ, per polítiques
Instal·lació Win95/98/Me NO
Desinstal·lació versions anteriors NO s'inclou script

 

Nom VNCXARXI
Descàrrega vncxarxi-1.1-win-distrib.zip 716 Kb
Instal·lació WinXP SÍ, per polítiques
Instal·lació Win95/98/Me SÍ, s'inclou script
Desinstal·lació versions anteriors SÍ, s'inclou script

 

Nom WINZIP
Descàrrega winzip-8.0-win-distrib.zip 1.21 Mb
Instal·lació WinXP SÍ, per polítiques
Instal·lació Win95/98/Me SÍ, s'inclou script
Desinstal·lació versions anteriors NO s'inclou script