El següent document s'ha preparat per ésser enviat a una sèrie de centres educatius públics de les Illes Balears, i informa de la dotació d'aules digitals que han de rebre durant els mesos de desembre de 2017 i gener de 2018. La informació inclou la relació d'equipament que el centre ha de rebre, el procediment que s'ha de seguir per a la recepció del mateix, altre informació confidencial (contrasenyes dels usuaris dels ordinadors d'aula), etc.
 
pdf document_informatiu_CONTR_2017_1995_generic.pdf

Avís important:
Per raons alienes al nostre Servei s’ha demorat la tramitació de l’expedient i, en conseqüència, el termini d’instal·lació ha esdevingut molt curt. Per aquest motiu, demanam la màxima col·laboració del centre per facilitar al màxim el treball de l’empresa. Us demanam la màxima flexibilitat horària en les instal·lacions i que permeteu que l’empres treballi els horabaixes i, sempre que sigui possible, els dissabtes.

 

Els PC del contracte DES01 2017 3278 són per a l’ús exclusiu de les aules digitals del CONTR 2017 1995, ja que duen instal·lat el programari específic de la pissarra Promethean.