El següent document s'ha preparat per ésser enviat a una sèrie de centres educatius públics de les Illes Balears, i informa de la dotació d'ordinadors de sobretaula que han de rebre entre desembre de 2017 i gener de 2018. La informació inclou la relació d'equipament que el centre ha de rebre, el procediment que s'ha de seguir per a la recepció del mateix, altre informació confidencial (contrasenyes dels usuaris dels ordinadors d'aula), etc.

  pdf document_informatiu_DES01_207_6440_generic.pdf

Part d'aquesta dotació està destinada a la substitució total dels petits ordinadors ACER del CONTR 2009 12191 (conjunt PDI-projector-ordinador). Tots els centres educatius públics que disposin d'aquest contracte, rebran ordinadors de substitució ja configurats per poder utilitzar les pissarres digitals del CONTR 2009 12191.
La resta d'ordinadors van destinats principalment a les aules d'informàtica.
acer200912191